Slå tillbaka!

 Att kunna gå säkert från busshållplatsen, från biobesöket och från festen, att få springa sin joggingrunda efter jobbet och att kunna röra sig fritt i samhället utan rädsla ? det borde vara en självklarhet. Men tidningsrubrikerna talar ett tydligt språk: överfall, övergrepp, våldtäkt. Våldet har blivit ett allt vanligare inslag i vardagen.
     Kvinnor som gör någon form av motstånd har större chans att avvärja övergrepp. Här visas, i ord och bild, hur man tar sig ur svåra situationer genom att använda rösten och kroppsspråket som försvar. Och i sista hand, genom att möta våld med våld.
     Du är värd att försvara om någon kränker dig! Kvinnor som gör någon form av motstånd har större chans att avvärja övergrepp än de som inte vågar. Det gäller därför att både öka sin självkänsla och att lära sig ett effektivt självförsvar. Att inse att man är starkare än man tror, både mentalt och fysiskt. Att markera att kvinnans innersta vilja måste respekteras.
     Boken Slå tillbaka! visar hur man tar sig ur svåra situationer genom att exempelvis undvika farliga platser och personer, att våga avvisa en förövare och i sista hand fysiskt försvara sig. Det handlar om så enkla saker som att använda rösten som försvar och att lära sig skrika. Att behålla lugnet, att ta ett steg tillbaka och sträcka på sig. Att med sitt kroppsspråk visa sig bestämd, men inte vara provocerande och överlägsen. Att parera grepp och överrumplande slag mot angriparens känsliga delar av kroppen.
    Teknikerna i boken är enkla att lära sig, och de fungerar i verkligheten. De kan användas av alla kvinnor, unga som gamla, med eller utan funktionshinder. Till varje kapitel finns frågor och övningar som kan göras enskilt eller i grupp. En studieplan ingår.

Köp boken här!