Min forskning

Sedan slutet av 1990-talet har jag forskat om svensk politik som handlar om kommersiell sex, detta med hjälp av socialantropologisk metod och teori. Det som har intresserat mig mest har varit dess paradoxer och motsägelser. Temat utforskade jag i min kandidatuppsats Västerländska tankedrag som påverkat sexköpslagens förarbeten (2000), min magisteruppsats Synden ideologiserad. Modern svensk prostitutionspolicy som identitets- och trygghetsskapare (2003) och boken Porr, horor och feminister (2006). 

I min doktorsavhandling som har arbetstitel The Swedish Sex Purchase Ban: Ethnography of a Law utforskar jag sexköpslagens funktioner, vilka jag länkar till större sociopolitiska skeenden och diskurser. Disputationen är planerad till våren 2016.

Jag är också projektledare för den svenska delstudien DemandAT, där vi undersöker vilken roll efterfrågan spelar i relation till människohandel, och de åtgärder som riktas mot efterfrågesidan för att minska människohandel inom olika områden.
 
Läs mer om mitt avhandlingsprojekt, min forskningsbakgrund samt mina publikationer. Här finns mer information om DemandAT samt om relaterad forskning i Sverige. 

Ifall du vill läsa något om de kontroverser som forskning inom detta område kan generera, läs gärna vad jag har skrivit apropå den kritik som riktats mot min artikel Sexworkers' Critique of Swedish Prostitution Policy (2003).

Våren 2015 uppstod en debatt kring forskningsprojektet DemandAT. Debatten finns samlad här

Under 2015 hoppas kunna färdigställa min avhandling om den svenska sexköpslagens meningar och funktioner, och disputera i början av 2016.
/Petra